Gegevensbescherming

Uitgever en verantwoordelijk: Lions Club Herne-Emschertal

vertegenwoordigd door: Karl-Heinz Gockeln, Dorstener Straße 306, 44625 Herne (President)
Telefoon: +49 (0) 23 25 / 9 40 64 60
E-mail: _info(at)lions-herne.de_
Webmaster: Holger Totzke, Herne

Ontkenning:
Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met § 7 lid 1 TMG onder de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van de wet bekend wordt. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links:
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright:
De door de exploitanten op deze pagina's gecreëerde inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het toepassingsgebied van de auteurswetgeving is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant werd gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden.

Verzameling en opslag van persoonsgegevens, alsmede aard en doel van het gebruik ervan
Wanneer u onze website bezoekt, zendt de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot ze automatisch wordt gewist: IP-adres; datum en tijdstip van het verzoek; tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT); inhoud van het verzoek (specifieke pagina); toegangsstatus/HTTP-statuscode; hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval; website waar het verzoek vandaan kwam; browser; besturingssysteem en de interface daarvan en taal en versie van de browsersoftware.
Bovengenoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden: Het zorgen voor een vlotte verbinding van de website; het zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website; het evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, alsmede voor verdere administratieve doeleinden.
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de hierboven opgesomde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies te trekken over uw persoon.

In geval van registratie voor de rally en vragen van welke aard dan ook, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Daarbij is het noodzakelijk dat u uw naam, adres en een geldig e-mailadres opgeeft, zodat wij weten van wie de vraag/registratie afkomstig is en zodat wij deze kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

Wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de registratie en de verwerking van aanvragen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO) en ons gerechtvaardigd belang om uw verzoek te verduidelijken in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Uw gegevens zullen worden gewist nadat de opslag niet langer noodzakelijk is. Dit is het geval wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt.